Worn Out Armour

Commander Norias
3
Smoky Knolls
Magmar
Norias'ın zırhı artık eskimiştir ve tamir edilmesi gerekmektedir. Bizden bunun için yardım istiyor.

Go to Soygura the Craftswoman in the Square of Fire and talk to her about Commander Norias' armour.

Square of Fire'daki Soygura'ya gidin ve onunla Commander Norias'ın zırhı hakkında konuşun

Soygura, kırılan zırhı bir tarif yardımıyla onarabileceğini söylüyor fakat bunun için bizden bazı nesneler getirmemizi istiyor.

Kill Male Fire Spiders [2] and Female Fire Spiders [3] , get some mandibles (6 pcs) and webs (4 pcs), and take them to Soygura the Craftswoman in the Square of Fire.

Male Fire Spiders [2] ve Female Fire Spiders [3] öldürün ve onlardan mandibles (6 adet) ve webs (4 adet) elde edin ve bunları Fire of Square'deki Soygura'ya getirin.

6x ve 4x

Soygura gerekli olan tozu yapıyor fakat son bir aşamasının daha olduğunu bize söylüyor.

Go to Grotto Maettro and add Fire Water to the Powder of Strength in order to make the Indestructible Strengthening Alloy. Then take the mixture to Commander Norias in the Smoky Knolls.

Grotto Maettro'ya gidin ve Indestructible Strengthening Alloy yapmak için Powder of Strength'a Fire Water ekleyin. Sonra karışımı Smoky Knolls'taki Commander Norias'a götürün.

Bölgeye gittikten sonra yukarıdaki resimde gösterdiğim gizli yere tıklayarak istenilen görevi yerine getireceksiniz ve artık Commander Norias'a geri dönüp görevi tamamlayabilirsiniz.
1000 Tecrübe Puanı
14 70