Invincible Champion

The Black Knight
4
Ridge of Darkness
Magmar
Iron Five Tournament'a yenilmez bir savaşçı ortaya çıktı. Yasak şeyler kullanıp kullanmadığını öğrenmeli ve ardından onu adil bir savaşta yenmeliyiz.

Go to Dartrong, to the City Arena, and ask the trainers about Grugo Flayer [4] , the invincible champion of the Iron Five Tournament. Start with Trainer Vaeron.

Dartrong'ta ki City Arena'ya gidin ve eğitmenlere Iron Five Tournament'teki yenilmez şampiyon Grugo Flayer hakkında sorular sorun. Trainer Vaeron ile başlayın.

Vaeron bize bildiklerini anlatacak fakat öncesinde bizden bir şeyler istiyor, onları yerine getirmeliyiz. Toplamda 4 eğitmen bize görevler verecek.

Kill a Veteran Demon Hound and take its fang to Trainer Vaeron at the City Arena .

Veteran Demon Hound öldürün ve dişini City Arena'daki Trainer Vaeron'a götürün.

Trainer Vaeron told you everything he knew about Grugo. Ask Trainer Askert.

Trainer Vaeron Grugo hakkında bildiği her şeyi anlattı. Trainer Askert'e sorun.

Take Great Elixir of Life 5 pcs., and Great Elixir of Giant 1 pc to Trainer Askert at city Arena.

City Arena'daki Trainer Askert'e 5 adet Great Elixir of Life ve 1 adet Great Elixir of Giant getirin.

5x 1x

Trainer Askert shared some information with you about Grugo Flayer. Try and find out some more from Trainer Kurdgard, who you can find in the Hall of Training at the City Arena.

Trainer Askert sizinle Grugo Flayer hakkında bazı bilgiler paylaştı. City Arena'daki Hall of Training'te bulabileceğiniz Trainer Kurdgard'dan daha fazlasını öğrenmeye çalışın.

Take City Charters 15 pcs to Trainer Kurdgard at the City Arena.

City Arenada'ki Trainer Kurdgard'a 15 adet City Charter götürün.

15x

Günlük görevleri tamamlayarak, görev ve kendi seviyesiniz arasındaki farka göre 14-6-3-2-1 adet elde edebilirsiniz.

You learn about the abilities of Grugo Flayer from Trainer Kurdgard. Now the time has come to ask the master of the City Arena - Trainer Burdvol.

Trainer Kurdgard'dan Grugo Flayer'ın yeteneklerini öğrendiniz. Şimdi City Arena'nın ustasu Trainer Burdvol'a sorma zamanı geldi.

After hunting Giant Zigreds, obtain poisonous glands. Take them to Trainer Burdvol at the City Arena.

Giant Zigred'leri avladıktan sonra zehirli bezler elde edin. Onları City Arena'daki Trainer Burdvol'a getirin.

1 defa öldürme yetmeyebilir. Düşürene kadar avlanmaya devam edin.

The City Arena trainers have shared information about Grugo with you. Return to the Black Knight at Ridge of Darkness and tell him what you learned.

City Arena eğitmenleri Grugo hakkında sizinle bilgiler paylaştı. Ridge of Darkness'taki Black Knight'a dönün ve öğrendiklerinizi anlatın.

Go and see Brugilda the Sorceress at Village of Maettro and show her the vial with Grugo magma.

Village of Maettro'daki Brugilda the Sorceress'i bulun ve ona Grugo'nun magmasının bulunduğu şişeyi gösterin.

After killing Russet Kakurts, obtain 5 of their paws and return to Brugilda the Sorceress.

Russet Kakurt'ları öldürerek onların 5 tane bacağını elde edin ve Brugilda the Sorceress'e getirin.

5x

Go to Maritsa the Witch in Settlement Angrukhon and learn about the curse of Grugo.

Settlement Angrukhon'daki Maritsa the Witch'e gidin ve Grugo'nun lanetini öğrenin.

Go to Dartrong and obtain the ingredients needed for the charm for Maritsa. Elixir of Speed and Amulet of Resurrection can be obtained in the shop at Square of Fire. Scroll of Rock Skin and Scroll of Healing can be obtained in the shop at Central Square. The Charm bar and Scorpion Bile can be obtained in the Professional Shop at Guild of Artisans.

Dartrong'a gidin ve Maritsa'nın tılsımı için gerekli malzemeleri edinin. Elixir of Speed ve Amulet of Resurrection, Square of Fire'daki dükkandan elde edilebilir. Scroll of Rock Skin ve Scroll of Healing, Central Sauare'den(Dartrong Square) elde edilebilir. Charm bar ve Scorpion Bile Guild of Artisans'taki Professional Shop'tan elde edilebilir.

Maritsa tılsımı üretiyor ve size veriyor, artık bununla herkesi yenebilirsiniz!

Return to the Black Knight at Ridge of Darkness and tell him about the charm Maritsa the Witch made.

Ridge of Darkness'taki Black Knight'a dönün ve Maritsa the Witch'in yaptığı charm'dan bahsedin.

Defeat Grugo [4] in a fight. If you are defeated talk to the Black Knight at Ridge of Darkness.

Grugo'yu bir dövüşte yenin. Eğer yenilirseniz Ridge of Darkness'taki Black Knight ile konuşun.

451 Hp'ye sahip. Giant elixir ve life elixirler ile onu rahat bir şekilde yenebilirsiniz.

You have been able to defeat Grugo [4] . Thell the Black Knight about this.

Grugo'yu yenmeyi başardınız. Bunu Black Knight'a anlatın.

Size vereceği ödüldeki muskayı, şimdi veya daha sonra alacağınızı belirtebilirsiniz. Aldığınız zaman görev tamamlanacaktır.
5000 Tecrübe Puanı
87