The Negators of Unarius

Luc the Orphan
4
Gorge of Chernag
Magmar
Unarius eldivenlerini almak için bu görevi tamamlamalıyız. Bir önceki görev olan Fire Flowers görevini almalıyız ve Luc the Orphan ile konuşma aşamasına gelmemiz, bu göreve erişmek için yeterlidir.

Take Luc the Orphan edible crayfish (2 pcs) in the Gorge of Chernag.

Gorge of Chernag'taki Luc the Orphan'a 2 adet Edible Crayfish getirin.

2x

Destroy the Ash-Grey Spider [6] and then speak with Luc the Orphan who can be found in the Gorge of Chernag.

Ash-Grey Spider'i yok edin ve ardından Gorge of Chernag'taki Luc the Orphan'la konuşun.

Görevin bu aşamasını kabul eder etmez, örümcek tarafından saldırıya uğrayacaksınız. Hp'si biraz yüksek ve vuruşları 40-50 civarında olacak. Elinizde biraz morok bulundurmanızı tavsiye ederim. Dövüşü kazandıktan sonra Luc the Orphan ile konuşuyoruz ve görev tamamlanıyor.
2000 Tecrübe Puanı
34 80