Fighting the Provocateurs

Event
4
Dartrong Square
WIP
The Provocateur's Voice etkinliğine katıldığımızda şans eseri olarak bir not elde edebiliyoruz ve onu kullandığımız zaman özel bir görev başlamış oluyor. Düşürmeniz ve ardından kullanmanız gereken not aşağıdadır.

Using information from the letter, find a Provocateur Supplier onboard the Dark Khavr and kill him.

Mektuptaki bilgileri kullanarak Dark Khavr'da bir Provocateur Supplier bulun ve onu öldürün.

Mektubu kullandığımızda aşağıdaki ipuçlarını alacağız.

The latest consignment of pamphlets you ordered is ready. I will hand it over to you on the deck of the Dark Khavr. Come when it starts to get dark, between six and nine in the evening. Go up on deck and light a flare, so that I will recognize you.

Sipariş ettiğiniz broşürlerin son sevkiyatı hazır. Size Dark Khavr'ın güvertesinde teslim edeceğim. Hava kararmaya başladığında, akşam altı ile dokuz arasında gelin. Güverteye çık ve bir işaret fişeği yak ki seni tanıyabileyim.

500 Tecrübe Puanı
30 Dartrong Reputation(1500'e kadar)
8 70