Device from the bottom of the chest
Islands of Eternal Frost erişimi başlangıç görevi

Zigred Hive'deki sandık
4
Zigred Hive
Magmar
Zigred Hive'de son odada yerde bulunan sandığa tıkladığımız zaman görev başlayacakır. Bir cihaz bulacaksınız. Tıklamanız gereken yer aşağıdaki resim gösterilmiştir.


Current goal: Bring the device to Avelius.

Şimdiki hedef: Device'ı Avelius'a getirin.

Avelius ile konuşurken karşımıza 2 seçenek çıkacak: 1. seçenek - görevin ilerlemesini sağlar ve onun sırrını çözmeye geçeriz. 2. seçenek ise şuan yapmak istemediğimizi belirtir.

Şimdi cihazı çözmemiz gerekiyor. Aşağıda belirttiğim sırayla çözünüz:

  1. *Choose the green socket.* / *Yeşil yuvayı seçin.*
  2. *Place the grey cog in the green socket.*/ *Gri dişliyi yeşil yuvaya yerleştirin.*
  3. *Choose the yellow socket.* / *Sarı yuvayı seçin.*
  4. *Place the yellow cog in the yellow socket.* / *Saro dişliyi sarı yuvaya yerleştirin.*
  5. *Choose the violet socket.* / *Menekşe yuvayı seçin.*
  6. *Place the green cog in the violet socket.* / *Yeşil dişliyi menekşe yuvaya yerleştirin.*
  7. *Choose the grey socket.* / *Gri yuvayı seçin.*
  8. *Place the violet cog in the grey socket.* / *Menekşe çarkı gri yuvaya yerleştirin.*
Eğer yukarıdaki aşamaları yanlış yaptıysanız *Remove all the rids from the device.*ye tıklayarak bütün her şeyi resetleyerek baştan başlayabilirsiniz. Doğru yaptıysanız *Activate device.* tıklayarak ilerleyebilirsiniz.

Current goal: Go to Terror Wharf, where you should activate the device from 6 to 10 o'clock in the morning, when Mirrow's rays will make the correct angle with the horizon.

Şimdiki hedef: Mirrow'un ışınlarının ufukla doğru açıyı yapacağı sabah saat 6 ile 10 arasında device'ı etkinleştirmeniz gereken Terror Wharf'a gidin.

Bize belirtilen saatler arasında Terror Wharf'a giderek makinayı kullanıyoruz ve bize Iceberg Wharf haritasının resmini gösteriyor.

Current goal: Return to Avelius and tell him what you have seen.

Şimdiki hedef: Avelius'a dönün ve ona gördüklerinizi anlatın.

Avelius'a döndükten sonra kısa bir konuşma yapıyoruz ve görev tamamlanıyor.