Soldiers' Provisions
Ocak Eventi

Commander Norias
3
Smoky Knolls
Magmar
Zigred [2] - 97 Hp
The head of the village militia asks you to obtain recipes of filling and simple meals, so the fighters can nourish themselves properly even when they are on campaigns.

Köy milislerinin başı sizden doyurucu ve basit yemek tarifleri almanızı istiyor, böylece savaşçılar seferdeyken bile düzgün beslenebilecekler.

1) Current goal: Talk to Givens the Landlord and try to find suitable recipes.

1) Şimdiki hedef: Ev sahibi Givens ile konuşun ve uygun tarifler bulmaya çalışın.

2) Current goal: Go to Ploughman Tadeuz and obtain suitable recipes.

2) Şimdiki hedef: Ploughman Tadeuz'a gidin ve uygun tarifleri elde edin.

3) Current goal: Take the obtained recipes to Commander Norias.

3) Şimdiki hedef: Elde edilen tarifleri Commander Norias'a götürün.

ve

4) Current goal: Talk about suitable recipes with Galash the Merchant.

4) Şimdiki hedef: Galash the Merchant ile uygun tarifler hakkında konuşun.

5) Current goal: Activate runes in the indicated lands and then report your results to Galash the Merchant.

Checked:
• Ancient Rune I [0/1]
• Ancient Rune II [0/1]
• Ancient Rune III [0/1]

5) Şu anki hedef: Rünleri belirtilen topraklarda aktive edin ve sonuçlarını Galash the Merchant'a bildirin.

Kontrol Edildi
• Ancient Rune I [0/1]
• Ancient Rune II [0/1]
• Ancient Rune III [0/1]

Special locations are available for runes. You have to activate them there. / Runlar için özel bölgeler mevcuttur. Buralarda onları aktif etmelisiniz.

---------------------------------------------------------------------

- Ancient Rune I :

In any of the specified locations can be activated. You will be attacked by Zigred. / Belirtilen konumlardan herhangi birinde etkinleştirilebilir. Zigred tarafından saldırıya uğrayacaksınız.

For Magmars / Magmarlar için
Settlement Angrukhon
Sly Cove
Lost Wastelands
Barrow of Death
Glade of Dreams

For Humans / İnsanlar için
Outskirts of the Silent Steppe
Windmills
Thistle Brushwood
Dead Cove
Steppe Vista

---------------------------------------------------------------------

- Ancient Rune II :

It can be activated in Village of Maettro for magmars / Ridge of Kayar for humans, after activation you will receive an elixir of speed effect for 30 min. / Magmarlar için Village of Maettro'da / İnsanlar için Ridge of Kayar'da etkinleştirilebilir, etkinleştirmeden sonra 30 dakika boyunca elixir of speed etkisi elde edersiniz.

---------------------------------------------------------------------

- Ancient Rune III

It can be activated in Ancestral Mountains (For Magmars) / Luan Coast (For Humans), it will then teleport you to Insanity Moor. / Magmarlar için Ancestral Mountains / İnsanlar için Luan Coast'ta etkinleştirilebilir, etkinleştirmeden sonra sizi Insanity Moor'a ışınlayacaktır.

---------------------------------------------------------------------

6) Current goal: Then return and report back to the Commander.

6) Şimdiki hedef: Commander'a geri dönüp rapor verin.

50x