Replenishing Honey Stocks
Ocak Eventi - Gece yarısı resetlenir

Commander Norias
3
Smoky Knolls
Magmar
The head of the village militia wants you to obtain honey for military campaigns.

Köy milislerinin başı, askeri seferler için bal elde etmenizi istiyor.

1) Current goal: Obtain honey from Luc the Orphan.

1) Şimdiki hedef: Luc the Orphan'dan honey alın.

2) Current goal: After defeating superbeings or trapped monsters from different instances, obtain a Bead Pattern for Luc the Orphan.

2) Şimdiki hedef: Instance'larda ki süper varlıkları(boss) veya kapana kısılmış canavarları yendikten sonra Luc the Orphan için bir Bead Pattern elde edin.

3) Current goal: Take the pot of honey to Commander Norias.

3) Şimdiki hedef: Pot of honey'i Commander Norias'a götürün.

10x