Replenishing Cheese Stocks
Ocak Eventi - Gece yarısı resetlenir

Commander Norias
3
Smoky Knolls
Magmar
The head of the village milita asks you to obtain cheese for military campaigns.

Köy milislerinin başı sizden askeri seferler için cheese temin etmenizi istiyor.

1) Current goal: Obtain cheese from Ruler Onufir.

1) Şimdiki hedef: Ruler Onufir'den cheese alın.

2) Current goal: Hunt for monsters no more than 1 level below yours to find a Copper Ring and take it to Ruler Onufir.

2) Şimdiki hedef: Copper Ring bulmak ve Ruler Onufir'e götürmek için sizden en fazla 1 seviye düşük canavarları avlayın.

3) Current goal: Take the cheese to Commander Norias.

3) Şimdiki hedef: Cheese'i Commander Norias'a götürün.
10x