Replenishing Meat Stocks
Ocak Eventi - Gece yarısı resetlenir

Commander Norias
3
Smoky Knolls
Magmar
The head of the village militia wants you to obtain meat for military campaigns.

Köy milislerinin başı, askeri seferler için meat elde etmenizi istiyor.

1) Current goal: Obtain meat from Kugar the Hunter.

1) Şimdiki hedef: Kugar the Hunter'dan meat alın.

You are required to deliver 1 of the following. / Aşağıda belirtilenlerden 1 tanesini teslim etmeniz gerekiyor.

100x / 40x / 40x

100x / 40x / 40x

100x / 40x / 40x

2) Current goal: Take the meat to Commander Norias.

Şimdiki hedef: Meat'ı Commander Norias'a götürün.
10x