Anniversary in Jeopardy

Sheamus the Joker
3
City Fair
WIP
Smuggler [3] - 138 Hp
Kretch [1] - 57 Hp
On the eve of the  Jesters’ anniversary, some thieves stole the chests with rewards for contest winners. We must recover the stolen goods as soon as possible, or else the celebration will be ruined!

Jester'ların yıldönümü arifesinde, bazı hırsızlar yarışmayı kazananların ödüllerinin bulunduğu sandıkları çaldı. Çalınan malları mümkün olan en kısa sürede geri almalıyız, yoksa kutlama mahvolacak!

1) Current goal: The Jesters are celebrating an anniversary, and you completely forgot to prepare a gift! Give Sheamus Name Cake, 1 pc. You can purchase a cake at the Gift shop.

1) Şimdiki hedef: Jesterlar bir yıldönümünü kutluyor ve siz bir hediye hazırlamayı tamamen unuttunuz! Sheamus'a 1 adet Name Cake verin. Gift shop'tan satın alabilirsiniz.

2) Current goal: Ask  Chigrik if he had anything to do with the theft.

2) Şimdiki hedef: Chigrik'e hırsızlıkla bir ilgisi olup olmadığını sorun.

3) Current goal: When participating in the Capture the Contraband event, eliminate the Smuggler Chief or one of his helpers and return to Chigrik the Thief.

3) Şimdiki hedef: Capture the Contraband Kaçakçıyı Yakala etkinliğine katılırken Contraband Chief'i veya yardımcılarından birini ortadan kaldırın ve Chigrik the Thief'e geri dönün.

Capture the Contraband is a regular event. It will be available every 6 hours at the Barrow of Death. All available events and information can be found under the button “Events” of the main menu. There you will also find the information about when the next event will be happening.

Capture the Contraband düzenli bir eventtir. Her 6 saatte Barrow of Death location'unda mevcut olacaktır. Mevcut tüm etkinlikler ve bilgiler ana menüdeki "Events" düğmesi altında bulunabilir. Orada ayrıca bir sonraki eventin ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgileri de bulabilirsiniz.

4) Your goal: When hunting Kretches [1] in Smoky Knolls, find all 10 torn map fragments. Seymour can put it back together.

4) Şimdiki hedef: Smoky Knolls'da Kretches [1] avlarken, 10 adet torn map fragments bulun. Seymour onu tekrar bir araya getirebilir.

10x

5) Current goal: Go to Magdalen and give the letter from the seaman.

5) Şimdiki hedef: Magdalen'e gidin ve Seaman'dan gelen mektubu verin.

6) Current goal: Together with Magdalen, guess the first word from the seaman’s note.

6) Şimdiki hedef: Magdalen ile birlikte, Seaman'ın notundaki ilk kelimeyi tahmin edin.

Magdelen will ask you 10 questions and you will receive 3 Talent Coins for each correct answer. In total, you can get 30 Talent Coins. The answers are as follows:

Magdelen size 10 adet soru soracak, her verdiğiniz doğru cevap için 3 adet Talent Coin alacaksınız. Toplamda 30 adet Talent Coin sahibi olabilirsiniz. Cevaplar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 1. HONEY
 2. LEG
 3. BOAT
 4. TRIP
 5. ABBYS
 6. EXPANSE
 7. FLAUNDIN
 8. SWIM
 9. DECK
 10. LIKE

30x

7) Current goal: Return to Seymour and tell him that Magdalen has agreed to go on a trip with him

7) Şimdiki hedef: Seymour'a dönün ve Magdalen'in onunla bir geziye çıkmayı kabul ettiğini söyleyin.

Magdalen shows you a map. / Magdalen size bir harita gösteriyor.


8) Current goal: Go to the location marked on the map and ask the locals about the chests.

8) Şimdiki hedef: Map'te işaretli olan yere gidin ve oradaki yaşayan yerlilere chest'leri sorun.

Haritada belirilen bölge "Zviglod Grove"dur. Burada "Hawken" ile konuşmanız gerekmektedir.

The location on the map is "Zviglod Grove". You need to talk to "Hawken" here.

9) Current goal: Go to the sage at Flavviy and ask him about the crime and cache.

9) Şimdiki hedef: Sage Flavviy'ye gidin ve ona suç ve önbellek hakkında soru sorun.

10) Current goal: Guess Flavviy‘s first riddle.

10) Şimdiki hedef: Flavviy'in ilk bilmecesini tahmin edin.

Flavviy will ask you 5 riddles, for each correct answer you will receive 3 Talent Coins. In total, you can get 15 Talent Coins. The answers are as follows in order:

Flavviy size 5 adet bilmece soracak, her verdiğiniz doğru cevap için 3 adet Talent Coin alacaksınız. Toplamda 15 adet Talent Coin sahibi olabilirsiniz. Cevaplar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 1. NECRASPHODEL
 2. IGUARON
 3. PILES OF PAPEL
 4. EXPERIENCE
 5. BOG ELF SWAMP
11) Current goal: Go to Plateau of Silence and ask Gizedor for details.

11) Şimdiki hedef: Plateau of Silence'a gidin ve Gizedor'a detayları sorun.

First head: Hur-my-ar!
Second head: Ray-de-club!

12) Current goal: Bring to Gizedor what he asks and learn what he knows.

12) Şimdiki hedef: Gizedor'a istediği şeyi getirin ve bildiklerini öğrenin.

Gizedor wants you to bring one Club. / Gizedor sizden 1 adet Club getirmenizi istiyor.

13) Current goal: Go to Chigrik The Thief and retrieve the Jesters’ chests.

13) Şimdiki hedef: Chigrik The Thief'e gidin ve Jester'ların chest'lerini alın.

xx